Zdobywanie informacji, a telefony komórkowe

Wyszukiwarki w telefonach komórkowych ukazują, że koszty budowy elektrowni są nakreślone w KPP, czyli koncepcji programowo – przestrzennej. Koszty te podzielone przez moc znamionową elektrowni stanowią tak zwane jednostkowe koszty budowy elektrowni, które są głównym wskaźnikiem, tak zwanym wskaźnikiem ekonomicznym. Koncepcja zawiera: [ZZK], czyli zbiorcze zestawienie kosztów; [ZKO], czyli zestawienie kosztów obiektów; analizę ekonomiczną oraz [PKU] preliminarz kosztów urządzeń. Preliminarz kosztów urządzeń stanowi zestawienie wszystkich maszyn i urządzeń instalowanych w elektrowni wraz z ich wyceną. Zestawienie kosztów obiektów stanowi zbiór wycen poszczególnych obiektów występujących w elektrowni.

Zbiorcze zestawienie kosztów stanowi zbiór kosztów poszczególnych obiektów z podaniem nazwy obiektu i kosztów robót branżowych oraz kosztu całkowitego. Odpady promieniotwórcze są to odpady gazowe, stałe oraz ciekłe. Zawierają substancje skażone bądź promieniotwórcze – informacje takie można również uzyskać przy pomocy aplikacji znajdujących się w telefonach komórkowych. Bez względu od rodzaju reaktora jest on nośnikiem substancji promieniotwórczych. Właśnie z tej przyczyny jest on bardzo starannie izolowany od otoczenia. Marek Siemiński przedstawia w swojej pracy cztery elementy zabezpieczające. Pierwsze zabezpieczenie stanowią koszulki z cyrkonu, w których umieszczone są pręty paliwowe. Cyrkonowa koszulka zabezpiecza paliwo przed ingerencją substancji chłodzącej i nie pozwala na ulatnianie się pręta produktów rozszczepienia. Drugim elementem bezpieczeństwa jest stalowy zbiornik o grubości ścian 10-15 cm, w którym umieszczony jest reaktor. Czwartym elementem zabezpieczenia jest betonowa konstrukcja budynku reaktora. Z reaktora wydobywa się ogromnie dużo wszelkich substancji lotnych. Bardzo istotnym zabezpieczeniem są wymienniki ciepła, które uniemożliwiają przedostanie się ich do chłodni kominowych. Problematyka skażenia środowiska przez elektrownie jądrowe jest bardzo trudny do zbadania. Przyczyniają się do tego takie czynniki jak: rzetelność wykonanej pracy, pogoda oraz przestrzeganie zasad technologicznych. Wyniki doświadczeń angielskich i francuskich wskazują, że zaprojektowane dla elektrowni jądrowych systemy postępowania z odpadami promieniotwórczymi są wystarczające dla utrzymywania zrzutów do środowiska w granicach, nakazanych przez uprawnione do tego organizacje państwowe oraz pozostają w zgodności z warunkami przez nie ustalonymi. Nad technologią zeszkliwiania odpadów wysokoaktywnych prace trwają od dawna. Tylko kilka krajów na świecie rozporządza przemysłowymi instalacjami przerobu wypalonego paliwa jądrowego z reaktorów wodnych. Te kraje to: Rosja, Wielka Brytania, Japonia oraz Francja. 11 marca 2011 r. (piątek) na skutek fali tsunami dzięki której doszło do trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera dw japońskiej elektrowni Fukushima I. Była ona wyposażona w 6 bloków zawierająca reaktory BWR. Natomiast 12 marca doszło do zniszczenia najwyższej części budynku o numerze 1 oraz wybuchu wodoru. wybuchu wodoru i zniszczenia górnej części budynku reaktora nr 1. 14 marca doszło do identycznego wybuchu w bloku nr 3. 3 listopada TEPCO ujawniło informację, że wykryte dzień wcześniej w budynku reaktora nr 2 izotopy ksenonu (Xe-133 i Xe-135) są prawdopodobnie produktem spontanicznych reakcji rozszczepienia zachodzących w reaktorze. Wcześniej obawiano się, że obecność ksenonu świadczy o utrzymującej się reakcji łańcuchowej w zbiorniku ciśnieniowym reaktora. TEPCO po rozpoczęciu wtryskiwania roztworu kwasu borowego (który pochłania neutrony i wygasza ewentualną reakcję łańcuchową) nie stwierdziło zmian w parametrach reaktora (temperatura, ciśnienie), a ksenon był nadal wykrywalny w powietrzu. Prawdopodobnie jest on więc efektem spontanicznych reakcji rozszczepień ciężkich jąder, które zachodzą czasami w naturze, jak również zdarzają się w reaktorach w czasie ich wyłączenia. Nie stwarzają one zagrożenia. W wyszukiwarce w telefonach komórkowych można zdobyć również informację, że na przełomie 30 września serwis WNN poinformował, że władze Japonii cofnęły obowiązujący od marca nakaz przygotowania się do ewakuacji dla ludzi mieszkających w strefie między 20-tym a 30-tym kilometrem od elektrowni. Cofnięto nakaz dla 5 miejscowości w prefekturze Fukushima. Decyzję podjęto ze względu na opanowanie sytuacji na terenie elektrowni. Świadczy ona o dalszym przywracaniu normalnego życia na terenach dotkniętych awarią. Wspomniane miejscowości opracowały już plany dekontaminacji terenu i odbudowy infrastruktury po ataku tsunami. Awaria reaktora w Czarnobylu nastąpiła 26 kwietnia 1986 roku. Radioaktywne substancje przedostające się do atmosfery unoszone były przez wiatr w kierunku północno – zachodnim obejmując ówczesną litewską SSR, ówczesną łotewską SSR i Bałtyk. Następnie kierunek wiatrów zmieniał się na północno – wschodni obejmujące Finlandie i północno – zachodnie tereny byłego ZSRR. Średnia dawka na całe ciało jaką otrzymał średnio mieszkaniec Polski w wyniku awarii czarnobylskiej w ciągu roku od awarii wyniosła 0, 3 mSv, a przewidywana dawka jaką otrzyma w ciągu 70 lat 0, 9 mSv, w tym czasie dawka promieniowania naturalnego wyniesie około 170 mSv. Faktycznie 1 maja opad promieniotwórczy nie był już groźny dla zdrowia. Nie zarejestrowano wzrostu zachorowań na raka brodawkowego tarczycy, typową formę raka popromiennego. W związku z czym ukazuje się, że liczne aplikacje w telefonach komórkowych są niezwykle pomocne jeżeli chodzi o pozyskiwanie licznych informacji. Można się dzięki temu między innymi dowiedzieć, że bardzo istotnym zabezpieczeniem są wymienniki ciepła, które uniemożliwiają przedostanie się ich do chłodni kominowych. Problematyka skażenia środowiska przez elektrownie jądrowe jest bardzo trudny do zbadania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.