Telefony komórkowe w XXI wieku

Kontrowersje dotyczące mniejszości narodowych rozpoczynają się zawsze od ich liczebności –w tym właśnie celu potrzebne nam będą telefony komórkowe, żeby dowiedzieć się najistotniejszych rzeczy. Dane na ich temat budzą emocje zarówno ze strony samych mniejszości, jak i ze strony władz państwowych i większości. Nie są one bowiem zwykłymi liczbami, lecz stanowią ważne fakty społeczne i polityczne, które mogą decydować o polityce państwa. Spis dokonany w 2001 roku ukazuje nam liczbę ludności podzieloną ze względu na narodowość. Zostały tutaj uwzględnieni: Ormianie, Azerowie, Kurdowie, Jezydzi, Rosjanie, Ukraińcy, Asyryjczycy oraz Grecy.

Razem liczą 3 213 100 osób. Ormianie stanowią najwięcej procent ludności zamieszkującej Armenię, bo aż 3 145 354 co daje 97, 89%. Kolejną mniejszością są Jezydzi – 1, 26%. Analizując powyższą tabelę kolejno znajdują się: Rosjanie, Asyryjczycy, Kurdowie, Ukraińcy oraz Grecy. Dane spisowe wskazały na rozmieszczenie terytorialne mniejszości w prowincjach Armenii: Asyryjczycy zamieszkiwali w prowincjach Ararat (1926, 0, 7%), Kotajk (950, 0, 4%), Armawir (242, 0, 1%) i stolicy – Erewaniu (239, 0,02% i Erewaniu (308, 0, 03%); Grecy większe skupiska tworzyli w prowincjach Armawir (17 665, 6, 4%). Jezydzi największe skupiska tworzyli w prowincjach Ararat (17665, 6, 4%); Aragacotn (6405, 4, 6%), Ararat (5940, 2, 2%), Erewaniu (4733, 0, 4%), Kotajk (4097, 1, 5%) oraz mniejsze w prowincjach Lorri (793, 0, 3%) i Szirak (974, 0, 3%); Kurdowie tworzyli większe skupiska w prowincjach Aragacotn (846, 0, 6%), Kotajk (229, 0, 08%), Armawir (128, 0, 05%) i Gegharkunik (116, 0, 05%). Rosjanie zamieszkiwali głownie w Erewaniu (6684, 0, 06%) i prowincji Lorri (3882, 1, 4%), tworząc w pozostałych prowincjach mniej liczne skupiska: Szirak (1048, 0, 4%), Kotajk (684, 0, 3%), Tawusz (531, 0, 4%), Armawir (480, 0, 2%), Gegharkunik (430, 0, 2%), Ararat (418, 0, 2%), Sjunik (253, 0, 2%), Aragacotn (179, 0, 1%), Wajoc Dzor (77, 0, 1%). Ukraińcy zamieszkiwali głownie w Erewaniu (876, 0, 08%) i prowincji Szirak (222, 0, 08%), tworząc nieliczne skupisak w prowincjach Ararat (70, 0,03%) i Sjunik (41, 0, 03%) – dane te można pozyskać dzięki aplikacjom zainstalowanym na telefonach komórkowych. Ludność Armenii wskazuje na dużą znajomość języka urzędowego wynoszącą 97, 7%. Co w sytuacji wszechobecności swego czasu języka rosyjskiego i jego w pewnym sensie uniwersalności w czasach radzieckich jest wysokim procentem w innych niż Ormianie grupach narodowych. Jest natomiast przypadkową zbieżnością, że wartość ta odpowiada procentowemu udziałowi Ormian w populacji państwa. Jednym z urzędowych języków jaki został wyszczególniony jest kurmandżi. Sumując liczbę osób posługujących się właśnie nim wynika, że stosuje go aż 31 799 osób. Jak widzimy w tabeli nie jest to już tak popularny język jak poprzedni, ponieważ niektóre mniejszości nie stosują go w ogóle. Jest tutaj mowa o Rosjanach oraz Ukraińcach. Język rosyjski jak widzimy jest językiem dobrze znanym. Posługuje się nim w sumie 14 728 osób na obrębie całej Armenii. Największą liczbą osób mówiących po rosyjsku są Rosjanie oraz Ormianie. Ostatnim w podziale znajduje się język ukraiński. Jezydzi nie posługują się nim w ogóle, a najmniej rozmawia w tym języku Rosjan. Sumując jest to najmniej znany język, ponieważ analizując powyższą tabelę widzimy, że mówi w nim jedynie 818 osób. Białoruś to państwo we wschodniej Europie. Sąsiaduje z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. W Republice Białorusi statystyki uwzględniają pytanie o narodowość. Spis powszechny w niepodległej Białorusi przeprowadzony został 16 lutego 1999 roku, to jest w 10 lat po przeprowadzeniu spisu w ZSRR. Największą liczbą ludności zamieszkującą teren Białorusi są Białorusini. Stanowią oni, aż 81, 23%. Sumując wszystkie narodowości otrzymujemy wynik 10 045 237. Poddając tabelę dalszej analizie w zestawieniu procentowym malejącym mamy wyszczególnione następujące grupy narodowościowe, którymi są: Rosjanie, Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Romowie, Litwini, Azerbejdżanie, Niemcy, Mołdawianie, Gruzini, Czuwasze, Łotysze, Mordwińcy, Uzbecy, Kazachowie oraz Baszkirzy. Rosjanie tworzą liczące się skupiska na terenie całej Białorusi z wyraźną przewagą we wschodniej części państwa. W Mińsku zamieszkiwało 264 020 osób (15, 71% mieszkańców Mińska), zaś w poszczególnych obwodach zamieszkiwało: witebskim – 187 872 osób (13, 64% ludności w obwodzie), homelskim – 169 263 (10, 95%), mohylewskim – 132 075 (10, 88%), obwodzie brzeskim – 128 740 (8, 67%), grodzieńskim – 119 200 (10, 06%), mińskim – 40 561 (9, 02%). Polacy zamieszkują w zachodniej części państwa oraz w Mińsku i okolicach, tworząc najliczniejsze skupisko w obwodzie grodzieńskim, obwodzie grodzieńskim, obwodzie mińskim, w Mińsku, w obwodzie brzeskim, witebskim, homelskim i mohylewskim. Ukraińcy zamieszkiwali w obwodach: brzeskim (57 111, 3, 85%), homelskim (50597, 3, 27%), mieście Mińsku (39 948, 2, 38%), mohylewskim (31 132, 1, 74%), mińskim (25 144, 1, 61%), witebskim (21 926, 1, 56%), grodzieńskim (21 166, 1, 79%). Ukraina to państwo w południowo – wschodniej Europie, nad Morze Czarnym i Azowskim – można się również porozumiewać odnośnie zróżnicowanych informacji przy pomocy telefonów komórkowych. Od zachodu graniczy z Mołdawią, Rumunią, Węgrami, Słowacją, Polską, na północ z Białorusią, od północnego wschodu i wschodu z Rosją. Na Ukrainie prowadzone są statystyki narodowościowe. 5 grudnia 2001 roku został przeprowadzony spis. Spis wykazał znacznie mniejszą liczebność populacji Ukrainy określoną na 48 457 tys. osób. W związku z czym telefony komórkowe są bardzo istotne w celu pozyskiwania informacji. Można również pozyskać informację, że razem liczą 3 213 100 osób. Ormianie stanowią najwięcej procent ludności zamieszkującej Armenię, bo aż 3 145 354 co daje 97, 89%.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.