Niezbędność telefonów komórkowych

Analiza rynku jest najbardziej pracochłonną czynnością towarzyszącą przedsięwzięciu – w takich sytuacjach są potrzebne telefony komórkowe dla każdego z nas. Prowadzenie takich badań może być pracochłonne, kosztowne i męczące, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z rynkiem popularnych dóbr konsumpcyjnych, a większość prac wykonują sami inicjatorzy przedsięwzięcia i zarazem autorzy biznesplanu. Obraz rynku, który powstaje w wyniku nawet solidnie przeprowadzonych badań jest zazwyczaj mocno uproszczony, co nie oznacza jednak, że są one bezużyteczne. Wiele zależy od tego, jakimi kryteriami będą kierować się badacze, dzieląc i analizując rynek. Kryteria te służą między innymi ograniczaniu obszaru analizy. Segmentacja rynku może być dokonywana w dwóch etapach – można wtedy użyć telefonu komórkowego. Pierwszy może mieć na celu zidentyfikowanie rynku produktowego, który rokuje największe korzyści firmie.

Drugi etap służy wykrywaniu segmentów w obrębie każdego ze zidentyfikowanych uprzednio rynków produktowych. Segmenty te można wyodrębnić: w drodze segmentacji opisowej, w drodze segmentacji według kryterium korzyści, w drodze segmentacji według kryterium stylu życia oraz w drodze segmentacji według kryterium zachowania. Jednak należy poświęcić temu segmentowi czy tym segmentom, w których opisywane przedsiębiorstwo funkcjonuje lub zamierza funkcjonować. Kolejnym istotnym etapem analizy rynku jest analiza nabywców. Może ona przybierać zróżnicowane formy w zależności od typu przedsięwzięcia, dla którego tworzony jest plan. W przypadku firm istniejących i działających poza rynkiem wyborów masowych, odbiorcy są zazwyczaj znani i w związku z tym w planie można zamieścić dość dokładną charakterystykę takich odbiorców. Obok firm, które prawdopodobnie będą przyszłymi odbiorcami, należy przedstawić również tych odbiorców, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie współpracą, ale wciąż pozostają raczej potencjalnymi kontrahentami. Istotna jest również wiedza o tych odbiorcach, z którymi współpraca jest bardzo mało prawdopodobna. Podobna charakterystyka odbiorców powinna znaleźć się w planach tworzonych dla firm kreowanych z myślą o obsługiwaniu określonych odbiorców. Faktem jest, że precyzyjne zdefiniowanie standardowego odbiorcy może pozwolić uniknąć nieprzyjemnego rozczarowania związanego ze zbyt małym popytem w okresie rozruchu przedsięwzięcia. Zbyt szerokie zdefiniowanie docelowego rynku jest bowiem jednym z najczęściej popełnianych błędów przez kreatorów przedsięwzięć gospodarczych. Informacje o standardowym kliencie powinny być zamieszczone w planie i służyć jako podstawa do kalkulacji przyszłego popytu. Przechodząc do źródeł informacji należy rzec, że zdobycie tego rodzaju informacji nie jest łatwe. Stosunkowo rzadko można liczyć na publikowanie, powszechnie dostępne dane dotyczące wybranego segmentu rynku. Tego rodzaju dane twórcy przedsięwzięcia muzą zazwyczaj zbierać samodzielnie. Niezbędne dane mogą pochodzić ze źródeł pierwotnych lub wtórnych. Stosunkowo mniej pracochłonne i kosztowne są badania źródeł wtórnych. Oszacowanie potencjalnej wielkości rynku jest pierwszym acz niewystarczającym krokiem na drodze do zaplanowania przyszłych obrotów firmy lub przedsięwzięcia. Potencjalny rynek może być bowiem duży, ale nasycony wyrobami lub usługami oferowanymi przez konkurentów. Dysponując przybliżonymi danymi o wielkości rynku oraz liczbie i sile konkurencji, można dokonać przybliżonej prognozy sprzedaży. Powinna ona obejmować okres najbliższych trzech lat, z tym że sprzedaż w pierwszym roku musi być ujęta w skali miesięcznej, a w dwóch następnych latach może to być skala kwartalna. Jednak należy pamiętać o charakterystycznych dla wielu branż sezonowych wahaniach popytu. Prognozując sprzedaż należy uwzględnić ten czynnik. Najczęściej prognozę sprzedaży przedstawia się w formie tabeli, w której zamieszcza się wielkości sprzedaży w skali miesięcznej i kwartalnej. Bieżąca kondycja oraz zakładane cele firmy mają istotny wpływ na politykę cenową. Najczęściej słaba kondycja firmy skłania ją do stosowania cenowych instrumentów pobudzania sprzedaży. Jedynie w określonych sytuacjach słaba kondycja może zachęcać do podnoszenia cen. Jeżeli celem firmy jest zdobycie rynku, najczęściej stosuje ceny niższe od średnich obowiązujących w branży. Do elastycznej polityki cenowej zmusza firmę również znaczenie rynku. Bowiem duże znaczenie rynku wynikające z jego wielkości, prestiżu, a także braku rynków alternatywnych, skłania firmę do stosowania zróżnicowanych instrumentów cenowych. Przyjęta strategia cenowa firmy powinna być w dużym stopniu uzależniona od wyników analizy konkurencji. Im silniejsza jest pozycja konkurencji, tym mniejsze są szanse na zaaprobowanie przez klientów wyższej niż u konkurentów ceny jednostkowej. Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich działań promocyjnych i przekonaniu nabywców do swoich produktów / usług można zbliżyć się cenowo do swoich konkurentów. Do klasycznej mieszanki promocyjnej należą: reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations czy personel sprzedaży. Na telefon komórkowy można również pobrać niezbędne informacje. Wtedy możemy się dowiedzieć, że wiele zależy od tego, jakimi kryteriami będą kierować się badacze, dzieląc i analizując rynek. Kryteria te służą między innymi ograniczaniu obszaru analizy. Segmentacja rynku może być dokonywana w dwóch etapach – można wtedy użyć telefonu komórkowego. Pierwszy może mieć na celu zidentyfikowanie rynku produktowego, który rokuje największe korzyści firmie. Drugi etap służy wykrywaniu segmentów w obrębie każdego ze zidentyfikowanych uprzednio rynków produktowych. Segmenty te można wyodrębnić: w drodze segmentacji opisowej, w drodze segmentacji według kryterium korzyści, w drodze segmentacji według kryterium stylu życia oraz w drodze segmentacji według kryterium zachowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.