Najpotrzebniejsze informacje w zasięgu naszej ręki… telefon komórkowy

Telefony komórkowe w dzisiejszych czasach są nieodzownym elementem naszego życia. Dzięki wyszukiwarkom w nich zawartych można dowiedzieć się, że reaktor prędki działa bez moderatora, zatem jego rdzeń ma wymiary znacznie mniejsze od wymiarów rdzenia reaktora termicznego.
Brak moderatora i bardzo duża gęstość cieplna reaktora stawiają wysokie wymagania dla chłodziwa reaktora, którymi są: mały przekrój czynny na rozproszenie i absorpcję, bardzo dobre właściwości odprowadzania ciepła, wysoka temperatura wrzenia, która pozwala na stosowanie ciśnień atmosferycznych oraz mała korozyjność. Takie wymagania spełnia ciekły sód, najczęściej stosowane chłodziwo w tego typu reaktorach. Wadą tego chłodziwa jest jego toksyczna, radioaktywna i wybuchowa reakcja z wodą. Dlatego wymagane jest niezwykle staranne wykonanie szczelnych wymienników sód – woda.

W układzie basenowym (zw. niekiedy zbiornikowym) reaktor jest wyposażony jest w zbiornik o sporych wymiarach, a jednocześnie wypełniony sodem pod ciśnieniem niezwykle bliskim atmosferycznemu, w którym to jednocześnie są zanurzone: rdzeń, wymienniki ciepła, pompy cyrkulacyjne, tak że obieg pierwotny jest całkowicie integrowany w zbiorniku – o tym możemy dowiedzieć się dzięki aplikacji zainstalowanej w telefonach komórkowych. Natomiast w układzie pętlowym zespoły obiegu pierwotnego są umieszczone w osobnych zbiornikach, połączonych z reaktorem systemem rurociągów. Do każdego państwa Unii Europejskiej (UE) należy z osobna decyzja o rozwijaniu energii jądrowej (EJ). Jeżeli poszczególne państwa się na to zdecydują podlegają kontroli Komisji Europejskiej (KE). Istnieje na to regulacja prawna wydana 25 marca 1957 roku, a jest to Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (TUEWEA). Został on podpisany przez następujące państwa (Włochy, Luksemburg, Republika Federacji Niemieckiej, Holandia, Belgia, Francja). Żaden organ zaliczany do krajów UE nie może nakazać bądź zabronić wdrożenia jej w danym okręgu. Obejmuje on takie projekty reaktorów jak: EP 1000- reaktor lekkowodny z woda pod ciśnieniem i pozytywnymi cechami bezpieczeństwa, z trzema pętlami obiegu, pierwotnego o mocy 1000MWe (megawatów mocy elektrycznej), EPR- reaktor lekkowodny z wodą pod ciśnieniem oparty na ewolucji istniejących reaktorów PWR w Niemczech i we Francji o mocy 1500MWe, ABWR- udoskonalony reaktor lekkowodny z wodą wrzącą o mocy 1400MWe. Na tą chwilę na obszarach UE jest budowane osiem bloków jądrowych (Rumunia, Bułgaria, Francja, Słowacja, Finlandia) oraz w trzech (Wielka Brytania oraz Finlandia) trwają zaawansowane przygotowania. Komisja Europejska bezapelacyjnie popiera budowę nowych elektrowni jądrowych na terenach Unii, bądź przynajmniej zostawienia istniejących elektrowni jądrowych. Parlament Europejski jest zdania, iż elektrownie jądrowe to najlepsza opcja energetyczna, która dotyczy krajów Unii Europejskiej. Stan na rok 2008 wynosił 37% energii wytworzonej w UE. Przodują ze wszystkich źródeł, które dostarczają energii elektrycznej. Reaktory wrzące (BWR) stanowią jeden z dwóch typów reaktorów lekkowodnych obecnie eksploatowanych i dostępnych w szerokiej skali na rynku. W reaktorze wrzącym oda przepływa przez jego rdzeń, gdzie zmienia się w parę pod ciśnieniem. W reaktorach tych woda spełnia takie funkcje jak: moderatora, czynnika, który przynosi ciepło, czynnika, który wytwarza ciepło. Gdy w reaktorze z wrzącą wodą w skutek przerwy w systemie chłodzenia zabraknie moderatora, zostaje zatrzymany proces rozszczepienia jąder, a więc przerwana reakcja łańcuchowa. W reaktorze tym wodę zamieniamy w parę przy pomocy energii jądrowej. Ma to miejsce w zbiorniku ciśnieniowym. Niewątpliwą zaletą reaktorów typu BWR jest lepsze odprowadzanie ciepła z reaktora właśnie z przypadku, gdy ciecz wrze pod wpływem ciepła rdzenia. Tak więc elektrownia z reaktorem BWR pracuje w układzie jednoobiegowym, zw. Również obiegiem bezpośrednim. Do pierwszej generacji reaktorów gazowych zaliczane były brytyjskie Magnox oraz francuskie UNGG. AGR jest to rodzaj reaktora jądrowego, gdzie czynnikiem chłodzącym jest gaz, który występuje w stanie ciekłym. W Wielkiej Brytanii wyparte zostały przez reaktory AGR to jest reaktory gazowe II generacji, a we Francji zastąpiły jest reaktory wodne ciśnieniowe PWR. Plan zagospodarowania terenu elektrowni obejmuje wszystkie elementy jej procesu technologicznego. Poza budynkiem głównym obejmuje on gospodarkę paliwową elektrowni, gospodarkę odpadami paliwowymi, gospodarkę wodną, gospodarkę elektryczną nastawnie technologiczne, transformację i wyprowadzenie energii elektrycznej, gospodarkę remontową, gospodarkę transportową. Poza ogrodzonym terenem elektrowni znajduje się zwykle stacja zdawczo – odbiorcza PKP, składowisko popiołu i żużla, ujęcia wody uzupełniającej gospodarkę wodną, zbiorniki powierzchniowego chłodzenia wody obiegowej, systemowe rozdzielnie wysokiego napięcia. Przy planowaniu budowy elektrowni trzeba przede wszystkim brać pod uwagę, aby powstała w takim miejscu, aby nie była uciążliwa dla osób przebywających i zamieszkujących w pobliżu powstałego budynku. Ważną rzeczą jest również to aby ze względu na optymalne skrócenie rurociągów były one położone jak najbliżej jeziora bądź rzeki. Plan podstawowy zagospodarowania terenu jest wykonany w skali 1: 500, natomiast w koncepcji przestrzenno – programowej w skali 1: 2000 bądź 1: 1000.
Podkreśla się zatem, że telefony komórkowe zasługują na szczególną uwagę w aspekcie pozyskiwania nowych informacji.
Podsumowując dzięki aplikacjom w telefonach komórkowych można się dowiedzieć między innymi, że w układzie pętlowym zespoły obiegu pierwotnego są umieszczone w osobnych zbiornikach, połączonych z reaktorem systemem rurociągów. Do każdego państwa Unii Europejskiej W związku z czym jedyne co nam pozostaje to dotarcie do odpowiedniego dla nas telefonu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.