Edukacja techniczna przy pomocy telefonów komórkowych

W dzisiejszych czasach telefony komórkowe są niezwykle pomocne w kształceniu najmłodszych. Jest tutaj również mowa o kształceniu technicznym. W założeniach nowoczesnej edukacji technicznej ma stanowić ważny komponent wychowania humanistycznego oraz jest rozumiana jako część wychowania ogólnego. To następnie stanowi odejście od wąsko technologicznego ujmowania treści na rzecz pojmowania kompleksowego używania telefonów komórkowych. Jednym z wielu celów wychowania przedszkolnego w podstawie programowej jest pracowanie nad wiedzą dziecięcą, czyli nauka o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym, a także umiejętności prezentowania swoich myśli w sposób pełnie zrozumiały dla ludzi.

W podstawie programowej, w części mówiącej o edukacji wczesnoszkolnej ważne jest rozwijanie najważniejszych kompetencji w tym na przykład umiejętność logicznego toku myślenia, poznawanie, uczenia się i świadomości kultury w której żyje. Kompetencje przekładają się z kolei na umiejętności podstawowe, które należy prawidłowo rozwijać. Są to między innymi myślenie naukowe – znajomość formułowania wniosków opartych na śledzeniu empirycznych, prawo do posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Wiek przedszkolny jest czasem nadzwyczajnego tempa rozwoju dziecka, którego prawidłowy bieg ma kluczowe znaczenie dla późniejszych lat życia, a umiejętności i informacje, które dziecko w czasie edukacji przedszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszych etapów rozwoju i kształcenia. Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym odznacza się zatem ogromnym dynamizmem plastycznością oraz wyobraźnią w oswajaniu z wiedzą dotyczącą telefonów komórkowych i zdobywaniu społecznego doświadczenia. Ma to wpływ na wyrabianiu osobowości dorosłego człowieka. Rozwija kulturę techniczną i kulturę pracy, również w praktycznym działaniu każde dziecko urzeczywistnia wszelkie elementarne zasady działania dobrej pracy. Najbardziej charakterystyczna i kluczowa ważna wartość nauki technicznej tkwi w tym, iż jest to więc przedmiot włączający dziecko w określoną działalność praktyczną i angażuje dziecko w sposób emocjonalny. Kształcący takie cechy, jak cierpliwość, dokładność, czy wytrwałość w wyznaczonych celach. Bardzo ważnym atutem edukacji technicznej są możliwości kształtowania niezmiennych postaw społeczno-moralnych. Dzieci przez ich aktywne zaangażowanie i branie udziału w formach działalności technicznej. Poprzez realizację indywidualnego zadania dydaktycznego możemy rozwijać cechy charakteru dzieci, takie jak uczynność, gotowość niesienia pomocy, wrażliwość, odpowiedzialność, wytrwałość i sumienność. Etap edukacji przedszkolnej jest czasem szczególnie korzystnym dla rozwoju umiejętności manualnych i technicznych. Sprawności manualne, to praca z wykorzystaniem rąk, a szczególnie palców, na przykład wydzieranie papieru, formowanie gliny w konkretny kształt, załamywanie i zaginanie kartek, klejenie, praca za pomocą narzędzi wzbogacają doświadczenia dziecka w zapoznaniu się ze środowiskiem – jednak to wszystko można również wykonywać przez aplikacje pobrane do telefonów komórkowych. Dzięki manipulacji dziecko rozwija sprawność ruchową. Pierwsze, bardzo proste prace manualne prowadzą do czynności zdecydowanie bardziej złożonych, a jednocześnie wymagających od dziecka zdolności myślenia oraz używania coraz to nowszych przedmiotów bądź narzędzi – jest tu głównie mowa o telefonach komórkowych. Czynności manipulacyjne, mające na uwadze rozwój dziecka początkowo ma charakter zabawowy, z biegiem czasu stają się stałym elementem tak zwanego układu psychoruchowego dziecka, dzięki temu przedszkolak ma więcej sprawności i siły w działaniu. Jednak prawdą jest, że coraz częściej sięga się w tym w celu do aplikacji. Kształcenie myślenia technicznego uczniów jest ważną misją ze względu na nieustanny rozwój otaczającej wokół nas zewsząd techniki. Nauczanie techniczne powinno mieć na celu rozwój procesów psychicznych i myślowych oraz powinno rozwijać zainteresowania oraz hobby, wyobraźnię techniczną, ćwiczyć operacje myślowe, umiejętność posługiwania się językiem technicznym oraz rozwijanie spostrzegawczości. Ważną rolę w rozwijaniu myślenia technicznego odgrywa rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych i technicznych. W tym również pomagają aplikacje dostępne w telefonach komórkowych. Podczas rozwiązywania konkretnego problemu uczeń wykorzystuje wcześniej nabytą wiedzę i w ten sposób stara się go rozwiązać. Wyciąga wnioski i potrafi przyporządkować je prawidłowym faktom, co sprzyja rozwojowi myślenia technicznego. Rozwiązywanie problemów technicznych pozwala wyćwiczyć umiejętność odnalezienia się w trudnych sytuacjach i racjonalne, a także etyczne postępowanie w środowisku technicznym. W ciągu rozwiązywania trudnych zadań uczeń wyrabia w sobie wiele innych nawyków i umiejętności. Jedną z najważniejszych jest nauka kojarzenia zasad, praw, pewnych faktów oraz reguł, które obowiązują w technice. Kolejnymi cechami, które mogą pomóc to umiejętność obiektywnej oceny własnych nawyków, zainteresowań oraz zdolności i zdolności technicznych. Dziecko w przedszkolu przez mądrą działalność zaspokaja wszelkie potrzeby poznawcze, a co za tym idzie ma okazję do gromadzenia doświadczeń. W związku z czym technika jest nieodłączną częścią naszego życia, a co za tym idzie przenika do tak zwanego najbliższego otoczenia każdego dziecka. Nauka takich operacji u uczniów powinno odbywać się przy właściwej organizacji zajęć technicznych. Dzięki temu dziecko nabywa pewne umiejętności oraz nawyki. Co za tym idzie wyrabia w sobie staranność i dokładność, a także uczy się samodzielności i efektywnego myślenia oraz zastosowania tych umiejętności w życiu codziennym. W założeniach współczesnej edukacji kształcenie techniczne dostępne w telefonach komórkowych stanowi bardzo istotny komponent nauczania humanistycznego i jest ona postrzegana jako jedna z części wychowania ogólnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.