Biznesplan na naszym telefonie komórkowym

Biznesplany są opracowywane dla całkowicie nowych podmiotów, a także dla projektów realizowanych przez istniejące firmy – ma to również odniesienie do aplikacji w naszych telefonach komórkowych.
Szczególnie często tworzy się je dla projektów realizowanych przez istniejące firmy. Szczególnie często tworzy się je dla projektów inwestycyjnych i w przypadku takich przedsięwzięć, jak fuzje, przejęcia, restrukturyzacja. Posiadanie biznesplanu jest standardowym wymogiem wobec przedsiębiorców wnioskujących o kredyt bankowy. Dobry plan zwiększa szanse na otrzymanie kredytu, gdyż dowodzi fachowości twórców przedsięwzięcia – w tym celu można pobrać odpowiednią aplikację na nasz telefon komórkowy.


Biznesplan jest jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych. Wykorzystuje się go na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Przedsiębiorca dysponujący dobrym biznesplanem ma większe szanse realizacji swych zamierzeń mniejszym nakładem czasu, wysiłku i kosztów. Ma również większe możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego dla swego przedsięwzięcia. Biznesplan jest zbiorem uporządkowanych celów i wynikających z nich zadań oraz sposobów ich realizacji, sporządzonym w formie pisemnego dokumentu. Poważnym problemem opracowujących jest stopień szczegółowości biznesplanu. Plan może prowokować do pytań, ale nie powinien pozostawiać u czytelnika wątpliwości co do przedsięwzięcia. Nie oznacza to jednak, że plan powinien być maksymalnie szczegółowy. Jest to wykluczone nie tylko ze względu na standardową objętość dokumentu, ale i z powodu ograniczonej ilości czasu i możliwości percepcyjnych czytelnika, a przede wszystkim jego potrzeb. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, kiedy konieczna jest większa, a kiedy mniejsza szczegółowość. Jeżeli biznesplan tworzony jest na potrzeby wewnętrzne wówczas sami autorzy wiedzą, jaka szczegółowość analizy jest dla nich przydatna. Faktem jest, ze dokument ten ma swoją wewnętrzną logikę, która wyraża się uporządkowaniem celów oraz odpowiednim zaplanowaniem środków ich realizacji. To właśnie uporządkowanie celów jest niezwykle istotne ze względu na czytelność i użyteczność biznesplanu. W biznesplanach najczęściej wymienia się i opisuje kilkadziesiąt różnych działań, które są niezbędne do wykonania, jednak służą one realizacji tylko kilku celów. Realizacja tych celów ma zaś zapewnić powodzenie całego planowanego przedsięwzięcia. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z hierarchią celów. Stąd niezwykle ważne jest wspomniane wyżej ich uporządkowanie – może nam w takim aspekcie pomóc telefon komórkowy. Przechodząc do formy biznesplanu należy rzec, że forma biznesplanu jest w dużym stopniu pochodną celu, w jakim plan został stworzony. Cele główne to coś, czego osiągnięcie pomoże nam wyróżnić się spośród konkurentów w oczach nabywców firmy. To wyróżnienie nie oznacza, że można oferować zupełnie wyjątkowy produkt lub usługę, raczej że robi się to w sposób inny, pod jakimś względem lepszy niż konkurencja. Przy nowych przedsięwzięciach cele główne dotyczą najczęściej osiągnięcia zakładanego udziału w rynku, określonego poziomu sprzedaży, zwrotu od zainwestowanego kapitału. Cele główne są najczęściej celami długookresowymi, wyznaczają one pewien horyzont czasowy dla tworzących biznesplan. Należy jednak pamiętać, że nawet przy najlepszej widoczności nigdy nie dojdzie się do horyzontu. Dla opracowujących biznesplan oznacza to, że pomyślna realizacja celów długookresowych będzie otwierać możliwość wyznaczania nowych ambitnych celów, czyli nowych horyzontów. Przechodząc do celów średnio i krótkookresowych można rzec, że są to kamienie milowe lub zaplanowane przesłanki w drodze osiągnięcia celów długookresowych. Mają one nie tylko bliższy horyzont czasowy, ale i węższy zasięg, gdzie mogą dotyczyć wybranych dziedzin, do których można zaliczyć: wprowadzenie drugiej zmiany, osiągnięcie poziomu sprzedaży pokrywającego koszty oraz odzyskanie płynności finansowej. To właśnie zadania pełnią rolę wykonawczą dla realizacji celów. Zadanie precyzyjnie określa, co ma być zrobione oraz w jakim czasie. Formułowanie celów bez późniejszego przełożenia ich na konkretne zadania nie ma większego sensu. Zamieszczenie w planie krótkiej historii firmy jest nie tylko wprowadzeniem do dalszych analiz. Historia firmy informuje oceniającego o tym, jakimi doświadczeniami i umiejętnościami dysponują pracownicy firmy i czy będą one przydatne w projektowanym przedsięwzięciu. Charakterystyka obecnej sytuacji firmy jest punktem wyjścia do zaprezentowania celów i zadań na przyszłość będących sednem biznesplanu. Najistotniejszą kwestią jest prezentacja celów przedsiębiorstwa bądź przedsięwzięcia. Należy przy tym jednak pamiętać, że cele powinny być przedstawione w odpowiedniej kolejności – od strategicznych przez średniookresowe aż po poszczególne zadania do wykonania. Należy pamiętać, że problemem niektórych twórców planu jest konieczność ujawnienia w nim informacji uważanych za poufne. Kreatorzy przedsięwzięcia boją się, że informacje takie dostaną się w niepowołane ręce. Biznesplany bywają nadmiernie skoncentrowane na opisie technicznym przedsięwzięcia, dokładnie charakteryzowane są elementy procesu produkcyjnego, ale mniejszą wagę przywiązuje się do części marketingowej lub finansowej. Autor biznesplanu powinien zdawać sobie sprawę, że oceniający być może nie zna specyfiki opisywanej branży, ale z pewnością zna się na prowadzeniu interesów i wie jak powinien wyglądać biznesplan. Tworzący biznesplan często sprawiają wrażenie kontrolujących przyszłość. Tymczasem przyszłość jest przewidywalna tylko w niewielkim zakresie. W związku z tym plany oparte na założeniu istnienia stabilnych trendów są najczęściej błędne. W celu uniknięcia tych błędów konstruujący biznesplan powinni być przygotowani na nieuniknione modyfikacje, które nie obniżają wartości planu, lecz zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów. Jeżeli chcemy się dowiedzieć więcej na ten temat powinniśmy wyszukać odpowiednią aplikację na nasz telefon.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.