Bezpieczeństwo, a telefony komórkowe

Telefony komórkowe potrzebne są w zakresie bezpieczeństwa w dzisiejszym świecie. Wskazuje się jednak, że definiując bezpieczeństwo widać, że termin ten dotyczy wielu sfer życia, do których zaliczyć można w szczególności: jednostkę społeczną, rodzinę, państw międzynarodowych, jak i również narodowych. Jednak jest tu mowa tylko o niektórych płaszczyznach życia codziennego, z których każdy z nas ma do czynienia. Jednak, jak zauważył W. Kittler, istnieją zmagania służące rozstrzygnięciu, czym jest bezpieczeństwo w ogóle – może nam w tym również pomóc odpowiednia aplikacja w telefonie komórkowym.


Można jednak uznać, że istnieją podstawowe rozstrzygnięcia terminologiczne, które mimo istnienia mnogich definicji, pozwalają ustalić pojęcie bezpieczeństwa w ogóle. Bezpieczeństwo dotyczy głównie stanu prawnego, dzięki któremu jednostka społeczna odczuwa,,całkowitą pewność”. Jest pewna, że regulacje prawne, które istnieją, są w stanie zagwarantować ochronę pod względem bezpieczeństwa. W telefonach komórkowych można również pobrać informację, że w ujęciu filozoficznym, bezpieczeństwo stanowi konfigurację sytuacji, zdarzeń, faktów, stanów rzeczy, niezależnych od ludzi, i od ludzi zależnych, co za tym idzie bezpieczeństwo tak rozumiane, poprzedza więc inne wartości, ale samo jest jedną z wartości podstawowych, spełniając rolę instrumentalną dla powstawania i istnienia wartości materialnych i duchowych. Jeśli bezpieczeństwo odniesione będzie do świadomej działalności człowieka, zgodnie z myślą J. Stańczyka zauważono, że bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, a zarazem najważniejszym ich celem. Oczekiwanie albo liczenie na to, że bezpieczeństwo będzie efektem jednorazowego działania, darem losu, szczęścia czy Boga jest nie tylko błędne, ale wręcz samobójcze. Analizując tak zwane znaczenie ogólnospołeczne bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie potrzeb istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, całości, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia.
Aplikacje umieszczane w telefonie komórkowym ukazują, że bez wątpienia we wszelkich rozważaniach o bezpieczeństwie jego podmiotem jest zawsze człowiek, którego poczucie wolności od zagrożeń i niezakłóconego bytu i rozwoju wiąże się z wielopoziomowymi i wielowarstwowymi sposobami zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie. Wynika to z tego, iż jak już wspomniano, termin,,bezpieczeństwo” jest dość pojemnym określeniem wielu potrzeb ważnych dla egzystencji każdego indywidualnego obywatela danego kraju.
Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka, każdej społeczności i chyba każdego państwa. Może być ono zrozumiane na różne sposoby, jednak jako takie jest wartością, o która trzeba dbać, a jego brak rodzi poważne konsekwencje. W strukturach każdego państwa funkcjonują instytucje, które za to bezpieczeństwo są odpowiedzialne. W. Kawka uważał, że sformułowanie pełnej definicji bezpieczeństwa publicznego jest niemożliwe, ponieważ materiał składający się na jego treść jest rozległy i różnorodny. Można je tylko określić za pomocą szerszego opisu – przez wskazanie niebezpieczeństw zagrażających interesowi publicznemu. Przytaczał wiele stanów faktycznych, wskazując kiedy można, kiedy zaś nie można mówić o zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego, konkludując, że niebezpieczeństwem publicznym będzie fakt, stan lub zjawisko dotykające interes publiczny, chociażby szkoda swym ciężarem mocniej godziła w dobro prywatne. Jedną z przyczyn zachwiania bezpieczeństwa wewnętrznego gminy jest alkohol, któremu urząd ten wychodzi naprzeciw. Alkoholizm zaliczany jest do chorób etapowych. B. E. Robinson określił ją jako chorobę rodzinną. Był zdania, że członkom rodziny takiej osoby bardzo ciężko uzyskać pomoc. Małe dzieci są uczone, że sekretami z takiego domu nie powinny się z nikim dzielić. Upomnienia ze strony rodziców są na porządku dziennym; dzieci ostrzega się: ,,Nie mów mamie, że widziałaś, jak wszedłem do baru na dwa piwa” albo,,Kiedy babcia przyjdzie z wizytą, nie mów jej, że tata znowu pije.” Głęboko wpojona potrzeba chronienia rodzinnej tajemnicy utrzymuje te dzieci z dala od innych. Cierpi na tym ich zdolność do zawierania przyjaźni i zwierzania się, tak istotna dla okresu dojrzewania i wchodzenia w dorosłość. Zarówno dzieci, jak i dorośli trzymają swój ból i cierpienie – razem z rodzinnym sekretem – w ukryciu, zamknięte przed obcymi. Alkohol był wykorzystywany bądź jako broń przeciwko wrogom, bądź jako środek rozweselający serca i umysły. Jednak z religijnego punktu widzenia nadużywanie alkoholu było napiętnowane.
Faktem jest, że spożywanie alkoholu przez osobę uzależnioną nie podlega bezpośrednio jego woli. ma to głownie podłoże somatyczne oraz psychiczne. Jak najbardziej możliwe jest, aby alkoholik poddał się leczeniu, a co za tym idzie długotrwałej abstynencji – jednak musi tego chcieć.
Z alkoholizmem wiążą się trzy rodzaje upojenia, do których kolejno zaliczamy: utratę kontroli nad piciem, upojenia zwykłego oraz upojenia patologicznego. Utrata kontroli nad piciem po raz pierwszy wiąże się z wypiciem takiej ilości alkoholu, która doprowadza osobę pijącą do utraty przytomności.
Dość liczne zapisy a w artykułach oraz literaturach fachowych nakreślają czytelnikowi, że spożycie alkoholu dokonuje się w ramach określonych wzorów społecznych, wyznaczonych przez tradycję i historię. Jest to czynność społeczna, która podlega modyfikacjom kulturowym i środowiskowym. Napoje alkoholowe są substancjami psychoaktywnymi, najbardziej rozpowszechnionymi wśród młodzieży i dorosłej części społeczeństwa. Są spożywane z różnych przyczyn i w związku z różnymi okazjami. Po pierwszych kontaktach z alkoholem człowiek zaczyna poszukiwać własnego wzoru picia. W związku z czym w aspekcie bezpieczeństwa bądź problemu związanego z alkoholizmem można użyć odpowiednich aplikacjach w telefonach komórkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.