Aplikacja na telefonach komórkowych

Aplikacje na telefonach komórkowych pomagają w przygotowaniu odpowiedniego biznesplanu. W pierwszej części biznesplanu powinny się również znaleźć informacje o osobach kluczowych dla powstającego przedsięwzięcia. W przypadku nowego przedsięwzięcia chodzi przede wszystkim o właściciela lub wspólników, gdyż to oni zazwyczaj są siłą napędową powstającej firmy. Informacje te są niezbędne szczególnie wtedy, gdy przedsięwzięcie wymaga wsparcia zewnętrznego, co oznacza, że biznesplan będzie analizowany przez podmioty zewnętrzne. Literatura przedmiotu wskazuje, że do standardowo umieszczanych informacji zazwyczaj należą: imię i nazwisko; rola, jaką będzie odgrywać dana osoba; rok urodzenia; wykształcenie; dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz znajomość języków obcych.

Posiadanie biznesplanu jest standardowym wymogiem wobec przedsiębiorców wnioskujących o kredyt bankowy. Dobry plan zwiększa szanse na otrzymanie kredytu, gdyż dowodzi fachowości twórców przedsięwzięcia. Prawidłowo opracowany biznesplan pozwala przedsiębiorcom wytyczyć i utrzymać właściwy kierunek rozwoju przedsięwzięcia – to można uzyskać dzięki aplikacjom pobieranym na nasze telefony komórkowe. Przechodząc do biznesplanu należy stwierdzić, że prawidłowo opracowany biznesplan pozwala przedsiębiorcom wytyczyć i utrzymać właściwy kierunek rozwoju przedsięwzięcia. Biznesplan jest jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych. Wykorzystuje się go na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Przedsiębiorca dysponujący dobrym biznesplanem ma większe szanse realizacji swych zamierzeń mniejszym nakładem czasu, wysiłku i kosztów. Ma również większe możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego dla swego przedsięwzięcia. Biznesplany bywają nadmiernie skoncentrowane na opisie technicznym przedsięwzięcia, dokładnie charakteryzowane są elementy procesu produkcyjnego, ale mniejszą wagę przywiązuje się do części marketingowej lub finansowej. Autor biznesplanu powinien zdawać sobie sprawę, że oceniający być może nie zna specyfiki opisywanej branży, ale z pewnością zna się na prowadzeniu interesów i wie jak powinien wyglądać biznesplan. Tworzący biznesplan często sprawiają wrażenie kontrolujących przyszłość. Tymczasem przyszłość jest przewidywalna tylko w niewielkim zakresie. W związku z tym plany oparte na założeniu istnienia stabilnych trendów są najczęściej błędne. Biznesplan jest dokumentem o standardowej strukturze. Nie oznacza to jednak, że każdy biznesplan musi zawierać takie same rozdziały, ten sam układ podrozdziałów. Nie jest to konieczne ani możliwe, gdyż sytuacje w jakich jest tworzony mogą być różne. Branża, skala działania, potrzeby kapitałowe i historia firmy lub przedsięwzięcia to tylko przykłady czynników, które mogą w istotny sposób wpływać na układ biznesplanu i powodować, że różni się on od powszechnie przyjętego standardu. Biznesplan jest dokumentem o standardowej strukturze. Nie oznacza to jednak, że każdy biznesplan musi zawierać takie same rozdziały, ten sam układ podrozdziałów. Nie jest to konieczne ani możliwe, gdyż sytuacje w jakich jest tworzony mogą być różne. Branża, skala działania, potrzeby kapitałowe i historia firmy lub przedsięwzięcia to tylko przykłady czynników, które mogą w istotny sposób wpływać na układ biznesplanu i powodować, że różni się on od powszechnie przyjętego standardu. Z uwagi na kilka różnic można wyróżnić kilka typów tak zwanych biznes planów. Plan nowego przedsięwzięcia to on definiuje poszczególne kroki dla powstającego biznesu. Zawiera on również streszczenie kierownicze, jak i załączniki z tabelami szczegółowymi zawierającymi zestawienie za 12 miesięcy. Plany wewnętrzne wykluczają inwestorów z zewnątrz, osoby trzecie jak i banki. Zawierają one szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstwa czy kadry zarządzającej. Plan operacyjny to inaczej plan wewnętrzny. Różnią się tym, że są to bardziej plany roczne, które zawierają bardzo szczegółowe dane. Plan strategiczny również jest postrzegany jako plan wewnętrzny. Jednak tutaj są umieszczone również najważniejsze priorytety. Nie zawierają informacji o przedsiębiorstwie bądź kadrze zarządzającej. Biznesplan dzieli się na funkcje główne oraz wspomagające. Do głównych zalicza się w szczególności: decyzyjna, informacyjna, rachunku ekonomicznego, kierowania oraz twórcza. Natomiast funkcje wspomagające to: organizacyjna, narzędziowa i regulacyjna. Tworzący biznesplan często sprawiają wrażenie kontrolujących przyszłość. Tymczasem przyszłość jest przewidywalna tylko w niewielkim zakresie. W związku z tym plany oparte na założeniu istnienia stabilnych trendów są najczęściej błędne. W celu uniknięcia tych błędów konstruujący biznesplan powinni być przygotowani na nieuniknione modyfikacje, które nie obniżają wartości planu, lecz zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów. Biznesplan może przecież służyć tylko jako środek komunikacji, ułatwiający prezentację koncepcji przedsięwzięcia lub stanowić narzędzie analizy, czyli swego rodzaju laboratorium badawcze przedsiębiorcy, który chce poznać różne warianty swoich decyzji. Każda firma potrzebuje planu. Zwłaszcza taka, która będzie podlegać znacznym przekształceniom, powinna stworzyć swój własny biznes. Pierwszą częścią biznesplanu jest podsumowanie wykonawcze. Jest to najkrótsza, ale jedna z najważniejszych elementów. W związku z powyższym można wskazać, że w celu dobrego stworzenia biznesplanu warto jest zdecydować się na pobranie odpowiedniej aplikacji na nasz telefon komórkowy. Wtedy dowiemy się, że plan strategiczny również jest postrzegany jako plan wewnętrzny. Jednak tutaj są umieszczone również najważniejsze priorytety. Nie zawierają informacji o przedsiębiorstwie bądź kadrze zarządzającej. Biznesplan dzieli się na funkcje główne oraz wspomagające.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.